Yritys ja yhteystiedot

SISU bootcamp Finland Oy (3443522-1)

Yhteyshenkilö: Annukka Hupli, info@sisubootcamp.com

Rekisterin nimi: Uutiskirje

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä oleville henkilöille jaetaan tietoa uutisista ja tapahtumista.

Verkko-osoite: sisubootcamp.com

Tietosisältö

Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta, sekä vapaaehtoinen tieto koskien yritystä, titteliä ja/tai ammatillista intressiä.

Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, lähettämällä yhteydenottoviestin, lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja, tai osallistumalla ilmaisiin koulutuksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa. MailChimp vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. Yritys pitää rekisteritiedot Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa uutiskirjelistatilille pääsyn asianmukaisin toimenpitein. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.